Info

Som politisk aktiv i min ungdom indså jeg, at mit kunstneriske valg ville blive at skabe det sanselige ubegribelige som modsætning til realiteternes målbare konkrete verden, men i rigtig mange år kom det mest til at handle om børn, og økonomi. 

Nu – sent i livet – arbejder jeg kunstnerisk med billed og digt. Arbejder på at fornemme, fastholde og formidle formålsløse  tilstande og erkendelser om det uhåndgribelige splitsekund af nærvær mellem noget og ingenting. 

Jeg er taknemmelig for, at det er kommet dertil. Det ville dog ikke kunne lade sig gøre uden de foregående mange års vedholdende  kunstneriske praksis, studier og undervisning i kunst.

Kunstuddannelse: 1974 - 1980

Medlem af :